NASZA OFERTA

 • -

NASZA OFERTA

  1. Wykonujemy opinie wskazujące miejsce podłączenia urządzeń gazowych.

  2. Odbiory przewodów kominowych w budynkach nowych i przebudowanych.

  3. Konserwację przewodów kominowych murowanych i stalowych.

  4. Uszczelnianie przewodów kominowych spalinowych i dymowych.

  5. Naprawy głowic i koron kominowych.

  6. Opinie wskazujące i kontrolne przy podłączeniu kominków otwartych i z wkładem kominkowym.

  7. Protokoły stanu technicznej sprawności przewodów i urządzeń grzewczo —kominowych — zgodnie z Art.. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

  8. Badanie szczelności gazowej .

  9. Analiza spalin — badanie sprawności urządzenia gazowego grzewczego.

  10. Doradztwo w zakresie projektu i budowy przewodów kominowych .

  11. Czyszczenie przewodów kominowych ; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

  12. Wypalanie oraz czyszczenie przewodów kominowych ze sadzy szklistej.

  13. Czyszczenie kotłów węglowych i innych stałopalnych (w tym piecy kaflowych) z popiołu i sadzy.

  14. Likwidowanie i doradztwo w zapobieganiu zawiewania ( ciągu wstecznego ) do mieszkań.

Informacja w zakresie wszelkich Norm Polskich i Ustaw dotyczących przewodów kominowych oraz kotłowni wbudowanych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

 1. Przygotowywanie w formie pytań i odpowiedzi do egzaminów : czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie kominiarza.

 2. Wykonujemy remonty piecy topialnych i hutniczych

NIEKTÓRE NASZE PRACE